Guillaume BEUCKELAERS , Notaris te Antwerpen-Berchem

 

Guillaume BEUCKELAERS

Notaris te Antwerpen-Berchem

Scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de huwelijkspartners en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door de ontwrichting. Kortom, het is voor de huwelijkspartners onmogelijk om nog langer samen te leven. Jij of je partner kunnen hiervan het bewijs leveren op alle wettelijke manieren (brieven, e-mails, foto's, getuigen,...)

 

Bij de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) komt de notaris pas tussen nadat de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank. In dat geval moeten de ex-partners nog veel gevolgen van de echtscheiding, zoals de verdeling van de goederen, regelen na de uitspraak van de echtscheiding. Misschien denk je dat een EOO sneller afgewikkeld is. Maar je kan bedrogen uitkomen omdat je met die procedure niet tegelijkertijd alle gevolgen van de echtscheiding kan regelen.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .