15/8/2012

Laatste nieuwsberichten

alle berichten

AANPASSING EN UITBREIDING VAN DE WONINGKWALITEITSNORMEN VANAF 1 JANUARI 2013

14 augustus 2012 - De Vlaamse Regering heeft beslist om de geldende kwaliteitsnormen voor zelfstandige woningen en kamers aan te passen en uit te breiden. De nieuwe...

lees meer

WIJZIGING VAN DE TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN EEN AANGIFTE VAN EEN NALATENSCHAP

31 juli 2012 - Vanaf 1 augustus 2012 wordt de termijn voor het indienen van een aangifte van een nalatenschap verkort met 1 maand....

lees meer

DEBLOKKERING VAN DE TEGOEDEN VAN EEN ERFENIS

20 juli 2012 - De wetgever heeft nieuwe maatregelen genomen inzake de deblokkering van de tegoeden van de nalatenschap. De nieuwe maatregelen hebben tot doel er over...

lees meer


Uw vraag beantwoord

Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot? lees verder in de FAQ

Ab intestat

Dit is een synoniem voor "wettelijke erfopvolging"... lees verder in het woordenboek